Iekšējā transporta kustība aizliegta

 1.00 + PVN

Aizlieguma uzlīme “Iekšējā transporta kustība aizliegta” atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem nr. 400.

Kategorija: