Smēķēšana un atklāta liesma aizliegta

 1.00 + PVN

Aizlieguma uzlīme “Smēķēšana un atklāta liesma aizliegta” atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem nr. 400.

Kategorija: