Gājēju kustība aizliegta

 1.00 + PVN

Aizlieguma uzlīme “Gājēju kustība aizliegta” atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem nr. 400.

Kategorija: