Fotografēt aizliegts

 1.00 + PVN

Aizlieguma uzlīme “Aizliegts fotografēt” atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem nr. 400.

Kategorija: